Current Issue

Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Muhakkamah
Published: 2020-11-30

Articles

View All Issues

Jurnal Muhakkamah:
Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
email : jmuhakkamah@gmail.com
JL. Kaktus No. 1-3 Gomong Kec. Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat